VAD ÄR INNOVATIONSPILOTERNA?

Innovationspiloterna är ett projekt där utvalda toppstudenter genomför ett åtta veckors  arbete under sommaren med syfte att öka innovationsförmågan hos företag och organisationer.

Studenterna som kommer från Luleå Tekniska Universitet, Designhögskolan i Umeå, KTH, Jönköpings Tekniska Högskola, Linköpings Universitet och Lunds Tekniska Högskola, genomför projektet med stöd av forskare.

2
innovationspiloter
utvalda master­studenter som studerar industriell ekonomi, produktutveckling eller design.
8
veckors genomförande
analys och påbörjat arbete för ökad innovationsförmåga

EXEMPEL PÅ VAD DITT FÖRETAG FÅR

 • Möta toppstudenter från LTH, LTU, JTH, LiU, KTH & UID
 • Tillgång till den senaste forskningen
 • Handlingsplan för ökad innovationsförmåga
 • Metoder och verktyg för innovationsarbete
 • Utvecklade innovationsstrategier
 • Nya tjänste- eller produktkoncept

FÖRETAG OCH INNOVATIONSPILOTER BERÄTTAR

Vad tycker Ericsson, Scania och andra företag som har anlitat innovationspiloter? I filmen möter du både företagsrepresentanter och innovationspiloter som berättar mer om sina erfarenheter från projektet.

HUR GÅR PILOTPROCESSEN TILL?

icon1ANALYS
line285
Genomlysning av företagets
innovationsarbete

icon1INSIKT
line285
Upprättande av handlingsplan för ökad innovationsförmåga

icon3FÖRÄNDRING
line285
Påbörjat arbete med handlingsplanen
genom kreativa workshops

En unik chans att öka
innovationsförmågan hos ditt företag

erbjudande-btn

EXEMPEL PÅ KONKRETA RESULTAT HOS MEDVERKANDE FÖRETAG

 • Definierade mätetal för innovation samt urvalskriterier för projekt. Insikter ledde till omorganisering av konstruktions­avdelningen
 • Definierade en innovationsstrategi för förbättrad struktur och rutiner för idéhantering
 • Tydliggjorde innovationsstrategin och kopplingarna mellan innovationsstrategin och företagets mål
 • Gjorde en produktportföljöversyn
 • Jobbade med införande av fler kreativa arbetssätt
 • Utvecklade idéhanteringsprocessen, samt påbörjade arbetet med att involvera de anställda att jobba med ständiga förbättringar av verksamheten

CASE: FLEXTRUS

nils

Nils Lagerwall, Production- & Group Development Manager

”Vi var nyfikna på hur vår
innovations­­kraft upplevdes
från utsidan”

Förpackningsföretaget Flextrus berättar om sin erfarenhet av Innovationspiloterna. För dem blev resultatet av genomlysningen en idébank och de fortsätter använda metoderna från projektet i utvecklingen av sin verksamhet.

På Flextrus föddes en gång Tetrapak som senare knoppades av till egen verksamhet. Idag tillverkar företaget material för att förpacka livsmedel, hälso- och sjukvårdsprodukter. Innovation är ett av företagets kärnvärden och de är måna om att upprätthålla en hög nivå av nytänkande. Sommaren 2013 anlitade de en innovationspilot från Lunds tekniska högskola.
› Läs mer

FÖRETAG SOM DELTAGIT I PROJEKTET

Ovako Rör & Ring
Trimble Nordic
Moelven
Micronic Mydata
Electrolux
Indexator Rototilt
Stadex
Å&R Carton

FLIR Systems
Akzo Nobel
Ericsson Global Services
Indexator Rotatorer
Läkare utan gränser
Bioteria
Absorbest
EMG

Alfdex
Hällåkra vingård
Svegro
Strömsholmen
Ericsson BNET
Scania UTM
Årstabergshemmet
Attendo Care

Falkeskogs fisk
Scania Fokusgrupper
Vårdliljan
Flextrus
Scania REP
Findus

INNOVATIONSPILOTERNA I SIFFROR

42
organisationer
68
studenter
12
forskare
64
workshops
970
deltagare
Vill du veta mer om innovationspiloterna?

Namn*

Företag*

Din fråga

Titel*

Din mailadress*

Kontrollfråga vad är 2+3